Wintersemester 17/18

Wintersemester 17/18

(Language: German) Seminar

Experimentelle Wirtschaftsforschung (B.Sc)

Jun.-Prof. Dr. Nadja Kairies-Schwarz

(Language: German) Vorlesung

Aspekte der Experimentellen Gesundheitsökonomik (Gesundheitsökonomik 1)

Montag 10.00-12.00
WST-A.01.04
Jun.-Prof. Dr. Nadja Kairies-Schwarz

(Language: German) Übung

Aspekte der Experimentellen Gesundheitsökonomik (Gesundheitsökonomik 1)

Donnerstag 12.00-14.00
WST-B.08.02 (ab. dem 02.11.17: S06 S00 A16 )