Wintersemester 18/19

Wintersemester 18/19

(Sprache: deutsch)

Fachseminar Experimentelle Wirtschaftsforschung (B.Sc.)

Jun.-Prof. Dr. Nadja Kairies-Schwarz

(Sprache: deutsch) Vorlesung

Aspekte der experimentellen Gesundheitsökonomik

10:00-12:00
A-A-113
Jun.-Prof. Dr. Nadja Kairies-Schwarz

(Sprache: deutsch) Übung

Aspekte der experimentellen Gesundheitsökonomik

12:00-14:00
WST-A.02.04
Natalia Bulla, M.Sc